TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền.
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 

Giải thể cũng giống như một quá trình sinh, lão, bệnh, tử của con người. Khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc vì một lý do nào đó thì có thể  chủ doanh nghiệp, Hội đồng cổ đông,…sẽ quyết định chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp và đi đến giải thể. Tuy nhiên, để tiến hành giải thể doanh nghiệp một cách nhanh chóng và không để lại những hậu quả pháp lý về sau, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm rõ các quy định của pháp luật.
Bài viết dưới đây sẽ phân tích các khía cạnh pháp lý liên quan đến giải thể doanh nghiệp góp phần giải đáp những thắc mắc, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các thủ tục khi tiến hành giải thể.

1. Giải thể là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

– Căn cứ khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

+ Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Điều kiện giải thể doanh nghiệp: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

  3. Quy trình giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ công bố giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư. Bước 2: Nộp công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, gửi Tổng Cục Hải quan (nếu doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu). Bước 3: Làm việc tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp kê khai thuế hàng tháng/quý/năm. Sau khi quyết toán thuế xong, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể ở cơ quan thuế quản lý thuế. Bước 4: Tiến hành đóng tài khoản ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản. Bước 5: Khi có kết quả khóa mã số thuế, tiến hành nộp hồ sơ đăng ký giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư. Bước 6: Đối với những doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì phải có trách nhiệm trả lại con dấu cho cơ quan công an.

Bước 1: Nộp hồ sơ công bố giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

Bước 2: Nộp công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, gửi Tổng Cục Hải quan (nếu doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu).

Bước 3: Làm việc tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp kê khai thuế hàng tháng/quý/năm. Sau khi quyết toán thuế xong, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể ở cơ quan thuế quản lý thuế.

Bước 4: Tiến hành đóng tài khoản ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản.

Bước 5: Khi có kết quả khóa mã số thuế, tiến hành nộp hồ sơ đăng ký giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

Bước 6: Đối với những doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì phải có trách nhiệm trả lại con dấu cho cơ quan công an.

   4. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b và c khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 được thực hiện như sau: + Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. + Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. + Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. + Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có). + Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; Nợ thuế; Các khoản nợ khác. + Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần. + Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. + Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Giải thể doanh nghiệp do ý chí của cơ quan nhà nước (tham khảo quy định tại Điều 203 Luật Doanh nghiệp 2014) Để được tư vấn chi tiết, hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Đại Huy Hoàng. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ Luật sư, Chuyên viên uy tín và chuyên nghiệp! Địa chỉ và thông tin liên hệ Trụ sở chính: Tầng 01, G08, The Manor, 89 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM Văn phòng đại diện: số 10 Đường số 16, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM Điện thoại: 0896 61 90 96/0902 784 740 E-mail: daihuyhoang.consultant@gmail.com

– Giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b và c khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 được thực hiện như sau:

+ Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

+ Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  • Nợ thuế;
  • Các khoản nợ khác.

+ Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

+ Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Giải thể doanh nghiệp do ý chí của cơ quan nhà nước

(tham khảo quy định tại Điều 203 Luật Doanh nghiệp 2014)

Để được tư vấn chi tiết, hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Đại Huy Hoàng. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tốt nhất với đội ngũ Luật sư, Chuyên viên uy tín và chuyên nghiệp!

 

 

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

1 comments for "TƯ VẤN VỀ THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP"

Để lại bình luận

Scroll
0902784740
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes