Startup – Lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Phong trào khởi nghiệp (startup) đang phát triển ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt thu hút rất nhiều bạn trẻ dám nghĩ, dám làm với các ý tưởng và dự án khởi nghiệp sáng tạo, tiềm năng. Tuy nhiên, cần phải có một loại hình kinh doanh để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh. Vậy loại hình nào sẽ phù hợp với ý định kinh doanh của bạn? Hãy để đội ngũ Luật sư chúng tôi giúp bạn bằng việc phân tích những ưu điểm, nhược điểm của từng loại hình. Từ đó, các bạn nắm bắt và có quyết định sáng suốt.

 1. HỘ KINH DOANH

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

ƯU ĐIỂM:

 • Một là: Dễ thành lập, chi phí thành lập ít tốn kém.
 • Hai là: Dễ quản lý, vận hành.
 • Ba là: Chế độ thuế chủ yếu là thuế khoán – tức đóng một mức cố định cụ thể theo ấn định của cơ quan nhà nước. Cũng chính vì vậy, trong một số trường hợp sẽ có lợi về mặt tiền thuế phải đóng (nếu doanh thu cao mà cơ quan nhà nước ấn định thuế thấp), sẽ bất lợi phải đóng một số thuế cao (khi doanh thu tụt giảm nhưng cơ quan thuế vẫn không thay đổi mức thuế ấn định).
 • Bốn là: Không phải kê khai thuế mỗi quý/tháng như doanh nghiệp.

NHƯỢC ĐIỂM:

 • Một là: Cá nhân, thành viên hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của hộ kinh doanh. Hay nói cách khác, phải chịu trách nhiệm cho đến khi trả hết nợ cho các chủ nợ thì cá nhân, thành viên đó mới hết nghĩa vụ. Đây là điểm rủi ro, điểm bất lợi nhất của hộ kinh doanh. Và cũng là điểm khác biệt so với các loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần.
 • Hai là: Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Ba là: Đối tượng để thành lập hộ kinh doanh hạn chế. Chỉ một cá nhân hoặc những thành viên trong hộ gia đình mới được góp vốn để thành lập hộ kinh doanh. Còn các cá nhân không có mối quan hệ gia đình thì không được hợp tác để thành lập nên hộ kinh doanh.

2. DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bao gồm các loại hình sau: Doanh nghiệp Tư nhân, Công ty Hợp danh, Công ty Trách nhiệm hữu han (TNHH), Công ty Cổ Phần. Tuy nhiên, loại hình thông dụng được các chủ doanh nghiệp lựa chọn và cũng là giới hạn phân tích của bài viết này là Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty Cổ phần.

Công ty TNHH và Công ty Cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư các pháp nhân – đây cũng chính là sự khác biệt rõ nét so với Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân. Vậy “Pháp nhân” là gì? Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi đáp ứng đủ 4 yếu tố:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Giải thích nôm na cho anh/chị dễ hiểu, pháp nhân là một thực thể độc lập giống như một cá nhân đến tuổi thành niên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì cá nhân được quyền tự mình định đoạt tài sản đó vào các mục đích hợp pháp mà không cần hỏi ý kiến của người khác. Cá nhân đó được quyền tự mình nhân danh mình tham gia vào các quan hệ dân sự mà không cần phải nhờ đến những người sinh thành ra cá nhân đó.

Sau đây là sự phân tích ưu điểm, nhược điểm của 2 loại hình trên để quý anh/chị nắm rõ và có thể đưa ra quyết định chọn loại hình doanh nghiệp nào cho ý tưởng kinh doanh của mình:

Thứ nhất, LOẠI HÌNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (viết tắt: TNHH).

Công ty TNHH gồm có 02 loại: Công ty TNHH Một thành viên và Công ty TNHH 02 thành viên trở lên.

ƯU ĐIỂM:

 • Một là: Chế độ trách nhiệm hữu hạn. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn so với Hộ kinh doanh và Doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, trách nhiệm hữu hạn tức là chủ sở hữu, thành viên công trách nhiệm hữu hạn chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty mà không bắt buộc phải sử dụng tài sản cá nhân để thực hiện nghĩa vụ nợ của công ty.
 • Ví dụ: Tại thời điểm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, các thành viên thỏa thuận vốn điều lệ công ty là 1 tỷ đồng và các thành viên đã góp đủ số tiền đó. Trong quá trình hoạt động, công ty kinh doanh thua lỗ lên tới 5 tỷ đồng nhưng công ty chỉ có vốn điều lệ, cũng chính là tổng tài sản công ty là 1 tỷ đồng và công ty mất khả năng thanh toán dẫn đến phá sản. Trong trường hợp này, công ty chỉ cần trả 1 tỷ đồng, số tiền 4 tỷ đồng còn lại công ty không còn khả năng thanh toán nên không phải trả cho các chủ nợ, các thành viên cũng không cần lấy tài sản cá nhân của mình để trả nợ thay công ty trong trường hợp này.
 • Hai là: Được quyền kêu gọi vốn bằng cách tăng phần vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới. Ví dụ: Công ty đang có 2 thành viên với vốn điều lệ là 1 tỷ, do cần thêm tiền để phát triển kinh doanh nhưng các thành viên của công ty không còn tiền để góp. Trong trường hợp này, các thành viên công ty có thể thỏa thuận sẽ kêu gọi thêm người khác góp vốn vào công ty.
 • Ba là: Được huy động tiền để hoạt động kinh doanh dưới hình thức “Phát hành trái phiếu”

NHƯỢC ĐIỂM:

 • Một là: Việc chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH được pháp luật quy định chặt chẽ, không được chuyển nhượng một cách tự do mà phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên công ty trước.
 • Hai là: Đối với Công ty TNHH 2 thành viên và Công ty TNHH một thành viên có mô hình tổ chức Hội đồng thành viên: Các vấn đề quan trọng của công ty phải được quyết định thông qua Hội đồng thành viên (bao gồm tất cả các thành viên của công ty) nên sẽ phải thực hiện các thủ tục mất nhiều thời gian hơn so với việc đưa ra quyết định kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân và Hộ kinh doanh.
 • Ba là, số lượng thành viên tối đa bị khống chế không được vượt quá 50 người.

Thứ 2, LOẠI HÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN

ƯU ĐIỂM:

 • Một là: Số lượng cổ đông tối đa không giới hạn.
 • Hai là: Chế độ trách nhiệm hữu hạn tương tự như công ty TNHH, giúp hạn chế rủi ro cho các cổ đông khi công ty làm ăn thua lỗ, phá sản.
 • Ba là: Dễ dàng, linh hoạt trong việc huy động vốn, hợp tác kinh doanh khi Công ty có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và chứng khoán.
 • Bốn là: Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho nhiều đối tượng khác mà không bắt buộc phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên công ty trước (trừ các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).
 • Năm là: Có nhiều loại cổ phần đa dạng và ưu điểm khác nhau như: Cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại.

NHƯỢC ĐIỂM:

 • Một là: Số lượng tối thiểu phải có ít nhất 3 thành viên.
 • Hai là: Cơ cấu tổ chức, quản lý công ty phức tạp hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
 • Ba là: Do không giới hạn số lượng cổ đông nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ khó khăn hơn khi công ty có số lượng cổ đông quá lớn. Các quyết định quan trọng của công ty phải thông qua Đại hội đồng cổ đông với thủ tục họp gồm nhiều bước cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.
 • Bốn là: Phải tuân thủ nhiều quy định khắt khe hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác như: Phải họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
 • Năm là: Khi chuyển nhượng cổ phần cho người khác thì cổ đông phải chịu thuế là 0.1% trên giá chuyển nhượng mà không quan trọng là việc chuyển nhượng đó có lợi nhuận hay lỗ.

Với các thông tin chúng tôi đã cung cấp trên đây, hy vọng sẽ phần nào giúp ích cho Quý anh/chị có được sự chuẩn bị đủ tốt và quyết định sáng suốt để bắt đầu hành trình vạn dặm của mình.

                                                                          

             Tác giả: Đội ngũ Luật sư Hoàng Văn Huy

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Để lại bình luận

Scroll
0899 352 777
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes