Thủ tục giám đốc thẩm.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM

Giám đốc thẩm là một thủ tục đặc biệt được áp dụng khi bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị phát hiện có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Thủ tục này nhằm sửa sai cho các quyết định, bản án của tòa án cấp dưới.

Đây cũng là một cơ chế rất quan trọng để các đương sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi phát hiện thấy phán quyết của tòa án là không khách quan, không đúng theo quy định của pháp luật. Sau đây chúng tôi sẽ nêu lên một số vấn đề nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại Bộ luật TTDS 2015.

thu tuc giam doc tham.Dhhlaw co.Ltd

 

      1. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm dân sự

Căn cứ vào điều 331 BLTTDS 2015 quy định về người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm như sau:

 • Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
 • Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

   2. Đối tượng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm dân sự 

Đối tượng kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm dân sự là những bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự đã có hiệu lực pháp luật và có những sai lầm, vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ án dân sự. Bản án, quyết định này bao gồm:

 • Bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đã hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị (quyết định, bản án sơ thẩm đã có hiệu lực);
 • Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;
 • Bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm;
 • Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án Cấp cao.

    3. Căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm dân sự 

Những căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm dựa trên những sai lầm, vi phạm của tòa án trong quá trình giải quyết vụ án, cụ thể đó là:

 • Kết luận trong bản án, quyết định của Tòa án không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Đây là việc Tòa án giải quyết không đúng với bản chất của vụ việc. Tòa án giải quyết không đúng với tình tiết khách quan của vụ án được thể hiện như: giải quyết vụ việc còn thiếu chứng cứ, tài liệu dẫn đến kết luận trong bản án, quyết định là thiếu cơ sở vững chắc.

 • Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng làm cho đương sự không thực hiện được quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình, dẫn đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ không được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. 

Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng là việc tòa án giải quyết không đúng với trình tự thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Ví dụ: Tòa án không hòa giải trước khi giải quyết vụ án dân sự đối với vụ án được tiến hành hòa giải; vụ án được giải quyết nhưng sai thẩm quyền; thẩm phán được phân công giải quyết vụ án thuộc trường hợp bị thay đổi nhưng vẫn tiến hành xét xử và ra bản án;…

 • Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật dẫn đến việc ra bản án, quyết định không đúng, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.

Sai lầm nghiêm trọng trong quá trình áp dụng pháp luật là việc Tòa án áp dụng sai các quy định pháp luật trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Việc áp dụng sai các quy định pháp luật ở đây chỉ là lỗi vô ý, do nguyên nhân khách quan hay trình độ chuyên môn còn hạn chế của Tòa án. Ví dụ: Tòa án đã áp dụng các căn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực, áp dụng điều luật không đúng để giải quyết vụ việc dân sự.

    4. Điều kiện để được kháng nghị

Muốn được giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm thì cần phải đáp ứng đủ cả 2 điều kiện sau đây:

 • Có căn cứ để kháng nghị (căn cứ kháng nghị quy định tại khoản 1 Điều 326 BLTTDS 2015);
 • Có một trong các văn bản sau: Đơn đề nghị kháng nghị của đương sự, thông báo (khoản 2 Điều 327), kiến nghị (khoản 3 Điều 327).

 

Lưu ý: Trường hợp ngoại lệ được quyền kháng nghị mà không cần phải có đơn đề nghị:  Trường hợp xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba thì không cần phải có đơn đề nghị. (khoản 2 Điều 326).

     5. Thời hạn kháng nghị, thay đổi, bổ sung và rút kháng nghị theo thủ tục tục giám đốc thẩm dân sự

Thứ nhất, thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm dân sự:

BLTTDS 2015 quy định việc kháng nghị phải được tiến hành trong thời gian nhất định. Việc quy định như vậy là đảm bảo tính ổn định của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Điều 334 quy định về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm:  Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền kháng nghị trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp sau:

Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có các điều kiện sau đây thì thời hạn kháng nghị được kéo dài thêm 02 năm, kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị:
 • Đương sự đã có đơn đề nghị có nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 328 của Bộ luật TTDS 2015 và sau khi hết thời hạn kháng nghị quy định tại khoản 1 Điều này đương sự vẫn tiếp tục có đơn đề nghị;
 • Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 326 của Bộ luật này, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, của người thứ ba, xâm phạm lợi ích của cộng đồng, lợi ích của Nhà nước và phải kháng nghị để khắc phục sai lầm trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó.

Thứ hai, về thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị giám đốc thẩm:

Tại điều 335 BLTTDS 2015 có quy định về thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị giám đốc thẩm như sau:

 • Người đã kháng nghị giám đốc thẩm có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị nếu chưa hết thời hạn kháng nghị quy định tại Điều 334 của Bộ luật này. Việc thay đổi, bổ sung phải được thực hiện bằng quyết định. Quyết định thay đổi, bổ sung kháng nghị phải được gửi theo quy định tại Điều 336 của Bộ luật này;
 •  Người đã kháng nghị có quyền rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa giám đốc thẩm. Việc rút kháng nghị phải được thực hiện bằng quyết định;
 • Khi nhận được quyết định rút toàn bộ kháng nghị, Tòa án giám đốc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét xử giám đốc thẩm.

 

Lưu ý về thời hạn đề nghị kháng nghị của đương sự: Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của Bộ luật này để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

    6. Thẩm quyền của HĐXX

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có thẩm quyền sau đây:

 • Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa;
 • Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm hoặc xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm;
 • Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ giải quyết vụ án;
 • Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

 

Trên đây là tư vấn có luật sư, nếu bạn còn bất kỳ vấn đề nào cần được giải đáp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, tận tâm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Đại Huy Hoàng.

Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ hết mình với đội ngũ Luật sư, Chuyên viên pháp lý uy tín và giàu kinh nghiệm.

Xem thêm:http://dhhlaw.vn

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

3 comments for "Thủ tục giám đốc thẩm."

 1. mr.hoàng
  Tháng Tám 19, 2019 at 03:58 chiều

  Bài viết đầy đủ, có ích. tks

  • qcv admin
   Tháng Tám 20, 2019 at 03:08 chiều

   cảm ơn anh đã đọc bài ạ

Để lại bình luận

Scroll
0899 352 777
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes