Tiền ủng hộ, cứu trợ thiên tai có được trừ khi tính thuế thu nhập?

Chi phí trừ thuếa
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Những ngày qua đã không ít tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm và các lợi ích vật chất khác gửi đến đồng bào một số tỉnh miền Trung nhằm hỗ trợ và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Như vậy, tiền ủng hộ này có được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân hay thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

1. Đối với thuế thu nhập cá nhân:

Theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế, cụ thể như sau:

Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

– Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

– Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

– Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư này.

Như vậy theo quy định này thì các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là một trong những khoản được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Tuy nhiên cần lưu ý rằng không phải mọi khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học nào cũng được trừ khi tính thuế.

Căn cứ Điểm a.2 Khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

– Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

– Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

Như vậy các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công phải đảm bảo hai điều kiện sau:

Thứ nhất, khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định 30/2012/NĐ-CP (Nghị định này đã được thay thế bởi Nghị định 93/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020) và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Thứ hai, phải có tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Tài liệu này là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

Từ các căn cứ trên có thể thấy rằng nếu việc đóng góp, ủng hộ tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào mà không phải là quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo,… được thành lập và hoạt động theo quy định trên thì không được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

 

Chi phí trừ thuếa

2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định, các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm:

+ Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 78/2014/TT-BTC).

+ Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Như vậy, khoản chi tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai đúng đối tượng quy định thì sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng khoản chi này phải được tài trợ trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật. Và phải có hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai.

Vậy nên nếu doanh nghiệp tài trợ, ủng hộ tiền cho cá nhân, tổ chức nào để khắc phục hậu quả thiên tai nhưng không đúng đối tượng quy định là chi trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật thì khoản chi này sẽ không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ theo các quy định trên thì tiền ủng hộ, cứu trợ thiên tai cho các tỉnh miền Trung vẫn có thể được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân hay thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện luật định.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Để lại bình luận

Scroll
0902784740
Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes